Bij zijn eerste persconferentie als president kreeg Biden donderdagavond vragen over de situatie aan de grens. Hij zei dat er in de wintermaanden altijd een toename is van het aantal migranten aan de grens. De weersomstandigheden zouden voor hen dan een stuk gunstiger zijn dan in de hete zomermaanden.

Biden in de fout

Verder zei Biden dat er onder zijn presidentschap 28 procent meer kinderen kwamen dan onder Trump. Maar volgens persbureau AP ging de Democraat daarmee in de fout.

Uit cijfers van de grenspolitie zou blijken dat het gaat om een stijging van 61 procent bij de groep kinderen zonder ouders. Daarbij is de maand februari afgezet tegen januari. De algehele toename van de hoeveelheid migranten was in deze periode wel 28 procent, het percentage dat Biden ook noemde.

‘Inhumaan beleid’

De toename onder kinderen komt nadat Biden het beleid van voorganger Trump op een belangrijk punt wijzigde, legt correspondent Lucas Waagmeester uit. “Hij besloot in de eerste dagen van zijn presidentschap dat kinderen die alleen de VS binnen reizen sowieso niet worden teruggestuurd. Zij mogen in de VS blijven in afwachting van een asielaanvraag.”

“Op de vraag of dat een aanzuigende werking heeft gehad, zegt Biden; dat is dan maar zo. Hij noemde het vorige beleid inhumaan en daar een einde aan maken, is volgens hem belangrijker.” De 78-jarige Democraat heeft er een speerpunt van gemaakt om het zero tolerance-beleid van Trump op migratie te versoepelen.

Sommige migranten denken dat ze nu meer kans maken, maar een groot deel van hen wordt toch teruggestuurd:

2021-03-28 16:32:17

Aangeboden door: nos.nl