Gemiddeld komt er elke dag wel ergens op aarde een meteoriet neer, maar in met afstand de meeste gevallen komen ze terecht in een oceaan of in onbewoond gebied, zoals een woestijn, steppe, jungle of een ijsvlakte.

Drie miljoen kilogram ruimtestenen bereikt dagelijks de atmosfeer rond de aarde, maar de meeste meteorieten verbranden in de dampkring of komen als stof en zandkorrels naar beneden. In sommige gevallen gaat dat gepaard met een lichtflits en een harde knal, als de lucht uitzet door de wrijving.

2020-03-03 01:44:35

Aangeboden door: nos.nl