Het grootste deel van Merkels speech ging over de oorlog. Ze noemde het levend houden van de herinnering daaraan “de eeuwige verantwoordelijkheid van Duitsland”. “Niets kan de leegte vullen die is achtergelaten door de mensen die zijn vermoord. Niets kan het verlies en de pijn van de overlevenden wegnemen. De gepleegde misdaden zullen niet verjaren.”

Merkel zei nooit te vergeten dat het verleden niet ongedaan kan worden gemaakt. “Wij kunnen en moeten er de juiste lessen uit trekken. Eenieder kan een bijdrage leveren aan de handhaving van de democratie, de versterking van de mensenrechten en de bescherming van de zwakkeren.”

Om het belang ervan te benadrukken, herinnerde ze aan de recente extreemrechtse aanslagen in Duitsland, zoals die in Kassel, Halle en Hanau. “Wij moeten ons als burgers resoluut verzetten tegen elke vorm van antisemitisme en racisme, tegen elke vorm van haat en vijandigheid tegen bepaalde groepen.”

Ze sprak ook haar dank uit aan Eva Weyl, die in Den Haag in het publiek zat. Zij overleefde als jong meisje Kamp Westerbork en vertelt op Duitse scholen over haar leven. “Het belang hiervan kan niet hoog genoeg worden ingeschat. Ik dank u uit het diepst van mijn hart dat u daarvoor de kracht vindt.”

2021-05-05 12:14:02

Aangeboden door: nos.nl