De infrastructuur wordt aangelegd door het Havenbedrijf Rotterdam, de Gasunie en Energiebeheer Nederland (EBN). Het gaat om leidingen waardoor de afgevangen CO2 van de bedrijven naar een leeg gasveld 20 kilometer uit de kust van Hoek van Holland getransporteerd wordt. Hiervoor is geld vanuit de Europese Unie beschikbaar.

Nu de subsidie is toegekend, gaan betrokken partijen ervan uit dat het zogenoemde Porthos-project er ook echt komt. Wel moeten de nodige vergunningen voor de bouw nog verleend worden en is er discussie over de stikstofruimte die voor de bouw nodig is.

Eerdere pogingen gestrand

In het verleden zijn meerdere pogingen om CCS in Nederland van de grond te krijgen gestrand. Zo mislukte ruim tien jaar geleden een project van Shell om CO2 op te slaan onder Barendrecht. Het voorgenomen experiment leidde toen tot zo veel onrust onder de bevolking dat het kabinet het plan terugdraaide. Latere plannen om CO2 van kolencentrales in Rotterdam af te vangen zijn stukgelopen op financiële problemen.

Inmiddels heeft Shell ervaring opgedaan met CCS in Canada. Samen met Equinor en Total neemt het ook deel aan het Northern Lights-project boven de Noorse stad Bergen. De oliemaatschappijen gaan vanuit het plaatsje Øygarden voor bedrijven uit heel Europa CO2 opslaan onder de Noordzee.

In Noorwegen is er al ruim twintig jaar ervaring met CO2 afvangen en opslaan. De voorloper van Equinor, Statoil, heeft op 1 kilometer diepte miljoenen tonnen CO2 opgeslagen in het Sleipner-gasveld tussen Noorwegen en Schotland. De projecten in Noorwegen leiden niet tot onrust onder de bevolking en er zijn tot nu toe ook geen grote technische problemen ontstaan.

Wel is er in Noorwegen twijfel over de duurzaamheid en de kosten van CCS. Milieuorganisaties zien het als een dure manier om de olie- en gasproductie van Noorwegen ‘schoon te wassen’.

Verzet Greenpeace

Tijdens de onderhandelingen over het Klimaatakkoord heeft Greenpeace zich verzet tegen het grote deel CCS in de plannen voor CO2-reductie door de industrie. Volgens Greenpeace is CCS een dure manier om echte CO2-reductie uit te stellen. De kostbare aanleg van CCS-infrastructuur zou volgens de milieuorganisatie beter gebruikt kunnen worden om de industrie te verduurzamen. Greenpeace ondertekende het Klimaatakkoord niet.

Ook Natuur en Milieu ziet een risico dat vervuilende bedrijven door CCS achterover gaan leunen en dat de techniek daarmee echte verduurzaming in de weg staat. Toch denkt deze milieuorganisatie net als de Verenigde Naties dat CCS noodzakelijk is om de klimaatdoelen te kunnen halen.

Naast het Porthos-project in Rotterdam zijn er ook andere plannen om CO2 op te vangen en ondergronds op te slaan. Zo werkt Tata Steel samen met de Haven Amsterdam, Gasunie en EBN aan eenzelfde soort project.

2021-05-09 19:09:51

Aangeboden door: nos.nl