Een brief van Einstein met zijn formule E=mc2 erin heeft op een veiling in Boston een miljoen euro opgebracht. Einstein schreef de brief in het Duits en Engels in 1946 aan een kritische collega, die dacht dat hij fouten had gevonden in Einsteins baanbrekende relativiteitstheorie.

Er zijn maar vier exemplaren in Einsteins eigen handschrift bekend van de beroemde formule, en dit is de enige in particuliere handen. De brief kwam uit de collectie van de ontvanger, de Poolse natuurkundige Ludwik Silberstein. Zijn nabestaanden lieten de brief veilen.

In de brief, op persoonlijk briefpapier van de Princeton-universiteit, geeft Einstein aan Silberstein een opzetje voor een ‘Theorie van Alles’, die de relativiteitstheorie met andere natuurkundige theorieën moet verbinden. De Duits-Amerikaanse wetenschapper sluit af met “Hartelijke groeten, uw A. Einstein”. Silberstein heeft in potlood enkele notities toegevoegd.

Biedingenstrijd

Vooraf had het veilinghuis de waarde geschat op enkele tonnen. Vijf personen raakten echter verwikkeld in een biedingenstrijd die de prijs opdreef.

Over de koper zegt het veilinghuis alleen dat het een verzamelaar is van zeldzame documenten.

2021-05-22 08:55:55

Aangeboden door: nos.nl