Het onderzoek van de GGD Twente liep tussen 19 oktober en 5 december 2020, met als doel de gevolgen van de coronacrisis op jongeren in kaart te brengen. Aan het onderzoek deden 5371 tweedeklassers en vierdeklassers van middelbare scholen in Twente mee. Het aantal jongens en meisjes dat deelnam, was nagenoeg gelijk.

2021-04-13 08:51:33

Aangeboden door: nos.nl