Een doorstart van jeugdzorginstelling de Hoenderloo Groep op de huidige locaties is niet haalbaar. Maar voortzetting van de zorg op andere plekken is wel mogelijk, schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer.

De Hoenderloo Groep biedt specialistische zorg voor kinderen met complexe problemen. De opvanghuizen in Hoenderloo en Deelen gaan in de loop van het jaar dicht, onder meer vanwege de slechte financiële situatie, maar ook vanwege de kwaliteit.

Partijen in de Tweede Kamer, werknemers, ouders en de kinderombudsvrouw zeiden eerder dat ze zich grote zorgen maken over de sluiting. Ze vinden dat kwetsbare kinderen niet de dupe mogen worden van financiële problemen.

Duurzame passende zorg

De Jonge heeft met allerlei partijen gesproken en daaruit trekt hij de conclusie dat het doorgaan met jeugdzorg en onderwijs op de bestaande terreinen van de groep niet haalbaar is. Volgens de minister leidt geen van de onderzochte alternatieven tot een betere kwaliteit van zorg, tegen verantwoorde kosten. Maar andere locaties van zorginstelling Pluryn, waartoe de Hoenderloo Groep hoort, zijn wel mogelijk. Pluryn heeft de minister laten weten dat voor alle jongeren die nu nog bij de Hoenderloo Groep verblijven zicht is op “duurzame passende zorg”.

Volgens de minister blijft de “expertise omtrent complexe jeugdzorg binnen Pluryn behouden” en heeft concentratie op andere locaties een betere bezetting en kwaliteit tot gevolg. De Jonge benadrukt dat er ook vaak sprake zal zijn van onderwijs in de buurt. “Of dat in alle gevallen zo is en of het ook passend is, moet nog worden bekeken”, schrijft de minister.

2020-02-20 12:09:59

Aangeboden door: nos.nl