Op een verlaten veldje in een woonwijk aan de zuidkant van Minneapolis staan zeven rijen witte bordjes opgesteld. Het zijn er zeker honderd in totaal, met erop de namen van zwarte Amerikanen die door geweld om het leven kwamen. Het veldje ligt om de hoek van het kruispunt waar George Floyd stikte onder de knie van agent Derek Chauvin. Een paar kilometer verderop oordeelt een jury op dit moment over Chauvins lot.

Het kruispunt is afgezet door activisten, de straten er omheen ook. Het ligt bezaaid met bloemen, spandoeken, kransen en leuzen. Het zijn de overblijfselen van een jaar van acties en protesten die zich uitbreidden van dit kruispunt naar heel Amerika, en ver daarbuiten. ‘George Floyd’ kwam te staan voor racisme, politiegeweld, scheve machtsverhoudingen overal in de wereld.

Maar het begon bij dat moment op 25 mei 2020, toen Derek Chauvin een poging deed Floyd te arresteren en daarbij bijna negen minuten lang op zijn nek bleef zitten. Ook toen Floyd zelf zei dat hij niet meer kon ademen en zelfs toen Floyd niet meer bewoog, omdat hij al gestikt was.

Het kruispunt is nagenoeg leeg, op de laatste dag van het proces tegen Derek Chauvin. Maar de vraag die boven Minneapolis hangt is des te dwingender: gaat deze zaak eindigen in een gevoel van gerechtigheid? Komt er een veroordeling voor moord? En wat gaat er gebeuren met alle opgebouwde emoties als Chauvin toch vrijuit zou gaan?

Jury bijeen, spanning stijgt

Het antwoord op die vragen ligt vanaf vandaag dus in handen van een select groepje: de twaalf juryleden in de zaak. Zij gaan nu in beraad, volledig geïsoleerd van de buitenwereld. Als een van juryleden vindt dat niet onomstotelijk vaststaat dat George Floyd is omgekomen door moord, komt er geen veroordeling.

Dat betekent dat vandaag de spannendste dag is in dit proces. Blijft het de hele dag stil, dan betekent het dat er tenminste één iemand in de jury is die twijfelt. In dat geval zullen de juryleden elkaar moeten gaan overtuigen, wat meerdere dagen of zelfs weken kan gaan duren. De jury mag er net zolang over doen als nodig is om tot een unaniem oordeel te komen.

Als ze er echt onderling niet uitkomen, zal de rechter ze eerst onder druk zetten toch nog door te gaan en alles opnieuw te overwegen. Uiteindelijk kan de rechter beslissen dat er geen unanimiteit te bereiken is. Dan moet de zaak helemaal over, met een nieuwe jury.

2021-04-20 08:27:58

Aangeboden door: nos.nl