Vorige week vrijdag kwam het kabinet met de eerste maatregelen om boeren uit te kopen. Daarmee wil het de stikstofneerslag in kwetsbare natuur terugdringen. Het kabinet trekt 350 miljoen euro uit voor de uitkoop van boeren en 172 miljoen om stallen te verduurzamen.

Minister Carola Schouten van Landbouw noemde deze maatregelen uitdrukkelijk niet de oplossing voor het stikstofprobleem, maar een ‘eerste stap’. Voor andere sectoren komen volgens de minister ook stikstofmaatregelen.

Vorig jaar kwam het kabinet al met een snelheidsverlaging op snelwegen van 130 naar 100 kilometer per uur om de stikstofuitstoot te reduceren. Die maatregel gaat volgende maand in.

Boeren zijn via het Landbouwcollectief in gesprek met het kabinet over de stikstofmaatregelen. Bij dat collectief zijn 13 boerenbelangenorganisaties aangesloten, waaronder FDF. De gesprekken werden deze maand korte tijd opgeschort na een verklaring van FDF waarin ze stelden dat “vleesbazen, zuivelbobo’s als Judas de sector verraden”. Na excuses gingen de gesprekken verder.

Eigen plan

Het Landbouwcollectief kwam eerder met een eigen plan om het stikstofprobleem op te lossen. Daarin stonden maatregelen als minder eiwit in het voer van melkvee, de koeien vaker in de wei en mest aanlengen met water. Op die manier zouden er volgens het Landbouwcollectief geen boeren hoeven te worden uitgekocht maar zou de stikstofuitstoot in de sector wel verminderen.

Ondanks gesprekken met het kabinet is er volgens FDF te weinig met dat plan gedaan. Daarom voeren ze nu opnieuw actie. Daarnaast zijn de maatregelen van Schouten volgens de protesterende boeren gebaseerd op verkeerde berekeningen.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de stikstofcrisis.

2020-02-18 21:31:18

Aangeboden door: nos.nl