NAM-directeur Johan Atema heeft spijt van de onrust die hij heeft veroorzaakt bij de bewoners van het aardbevingsgebied in Groningen.

“Het spijt me dat ik de frustratie heb laten oplopen”, zegt hij bij RTV Noord naar aanleiding van uitspraken tegen NRC. Toch verdedigt hij inhoudelijk zijn stelling: een grootschalige versterkingsoperatie van de woningen is waarschijnlijk niet meer nodig.

Op 6 mei zei de directeur van de Nederlandse Aardolie Maatschappij in de krant dat slechts vijftig huizen in het aardbevingsgebied versterkt hoeven te worden in plaats van de eerder genoemde 26.000. Volgens Atema is de kans op aardbevingen in de toekomst veel kleiner nu de gaswinning wordt beëindigd.

Dat getal van vijftig woningen had hij niet moeten noemen, vindt Atema nu. “Dat gaat zijn eigen leven leiden. Dat wordt uit zijn kader gehaald en mensen gaan daar andere conclusies aan verbinden dan ik bedoel. Dus het is gewoon onhandig en dat zou ik niet weer zo doen. Weet je, ik wil niet een rel veroorzaken, niet nog meer frustratie opwekken. We zitten op afstand, ik moet mijn rol kennen. En wat ik deze week heb geleerd, is hoe diep de frustratie en de crisis nog zit. Ook bijna tien jaar na (de zware aardbeving in) Huizinge.”

Minder instortingsgevaar

Atema benadrukt nu dat hij niet wil tornen aan de al gemaakte versterkingsafspraken met zo’n 9000 huiseigenaren. Die woningen worden aangepast. “Daar hebben we geen discussie over.” Zijn verhaal gaat juist over de pakweg 13.000 huizen die nog niet zijn geïnspecteerd. Atema is en blijft van mening dat daarvan slechts een heel klein deel aangepast en versterkt hoeft te worden. Omdat veel minder gas wordt gewonnen. “We produceren nog maar een fractie van wat het was. Wat je dan krijgt is minder risico, minder aardbevingen en dus ook minder instortingsgevaar”, aldus de NAM-directeur.

Groningen gaat naar 0

“Als je de laatste richtlijnen gebruikt, je rekening houdt met dat Groningen naar 0 gaat en je rekening houdt met alle wetenschappelijk kennis over de ondergrond, dan komt daar een laag getal uit. Maar ik besef ook dat iemand in Westerwijtwerd of Huizinge daar niets aan heeft, want die zal denken: dat kan allemaal zo zijn wat er uit de modellen komt, maar ik wil het van mijn huis weten, ik wil hier een inspecteur hebben die zegt of dit huis veilig is of niet.”

Met andere woorden, de inspecties gaan door. De NAM blijft ook gewoon meebetalen aan de versterking van woningen, al gaat dat via een ingewikkelde constructie. De Nederlandse staat brengt de kosten die worden gemaakt, in rekening bij de NAM. Maar aan alle kosten die de NAM betaalt voor de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie, betaalt de overheid 73 procent mee, omdat de Staat van oudsher participeert in de gaswinning. Kortom: voor elke euro die de Staat factureert aan de NAM, betaalt de overheid zelf alsnog 73 cent.

Pr-stunt

Dick Kleijer, voormalig secretaris van belangenbehartiger Groninger Bodem Beweging, vermoedde eerder dat het Atema vooral om de kosten te doen was. “Ze moeten gewoon hun verantwoordelijkheid nemen voor wat ze aangericht hebben. Ze moeten gewoon dokken”, stelde hij op 6 mei. “Dit is een pr-stunt, elk woord dat je eraan besteedt, is eigenlijk te veel. Het slaat echt nergens op.”

Ook toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen noemde de uitspraken “onjuist” en “betreurenswaardig”. “Ik zit niet te wachten op een uitspraak van de NAM-directeur die allerlei onrust veroorzaakt”, reageerde demissionair minister Kajsa Ollongren al net zo fel. De Tweede Kamer wil nog voor de zomer een hoorzitting over de kwestie. Op voorhand eiste PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer bovendien excuses van Atema. Die komen er niet, althans niet inhoudelijk. De NAM-directeur: “Met excuses moet je zorgvuldig zijn, want mensen hebben niets aan excuses die je niet meent.”

2021-05-15 11:28:16

Aangeboden door: nos.nl