De term gewetensgevangene (prisoner of conscience) werd in 1961 gemunt door de Britse mensenrechtenjurist Peter Benenson. Hij richtte die later Amnesty International op om speciaal op te komen voor deze groep gevangenen, die vastzitten voor hun politieke of religieuze opvattingen, ras of geaardheid.

2021-05-08 08:16:02

Aangeboden door: nos.nl