In tegenstelling tot de Zuid-Afrikaanse regering pleit ze ervoor adopties zo snel mogelijk toe te staan uit haar land, in het belang van het kind. “Ik snap niet hoe de stop een goede zaak is. Doe onderzoek naar misstanden en controleer de nieuwe adopties beter. Maar een wereldwijde stop vernietigt de rechten van het kind en kansen op een gezinsleven.”

laatste optie

Volgens de commissie-Joustra konden misstanden onder meer ontstaan en voortbestaan, omdat adoptie te lang is gezien als het redden van kinderen in nood. Maar voor de kinderen die vanuit Zuid-Afrika naar Nederlandse adoptieouders gaan, is het toch echt de laatste en enige optie, zegt Wybrow. “Het gaat om kinderen waar we hier echt geen plek voor hebben kunnen vinden.”

Veel van de kinderen die naar het buitenland gaan, zijn óf ouder, of hadden gezondheidsproblemen of emotionele schade. “We zoeken altijd eerst naar een lokale oplossing, maar Zuid-Afrikanen willen het liefst een gezond kind dat jonger is dan een jaar oud,” vertelt Renata Malan, die als sociaal werker samenwerkt met Wybrow.

Huiverig

“Als er een vorm van trauma is, zoals een moeder die verslaafd was of misbruikt, of als het om een kind gaat dat ten vondeling is gelegd en waar dus niets van bekend is, dan zijn Zuid-Afrikanen vaak huiverig om te adopteren. Ze willen weten hoe de zwangerschap was.”

Een uur rijden van de kleinschalige opvang bij de familie Campher, ligt Goeie Hoop, een kinder- en jeugdopvangcentrum. Het wordt geleid door een Nederlands echtpaar. Het woord kindertehuis gebruikt Ida Born liever niet meer, vanwege de negatieve connotatie.

Maximale capaciteit

Tientallen kinderen tussen de twee en achttien jaar oud rennen over het grote grasveld en spelen voetbal en korfbal. “We hebben momenteel 48 kinderen en zitten op onze maximale capaciteit,” vertelt Ida Born. “Er is een wachtlijst.”

In eerste instantie dachten Born en haar man zelf aan adopteren uit Zuid-Afrika naar Nederland. Maar juist met het idee dat kinderen beter af zijn in eigen land, gooiden ze hun plannen om en vestigden ze zich in Zuid-Afrika. “Toch zie ik nu dat er echt kinderen zijn die buiten de boot vallen. Het zou fijn zijn als de optie tot buitenlandse adoptie blijft bestaan. Ieder kind heeft recht op ouders en familie.”

2021-04-10 19:27:32

Aangeboden door: nos.nl