In de Friezenhal in Leeuwarden komen in het WTC Expo noodbedden om te voorkomen dat asielzoekers op straat moeten slapen. Dat is nodig, omdat de huidige centra overvol zijn.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is met meerdere gemeenten in gesprek. Er zijn tijdelijk 1800 plekken nodig. Leeuwarden is de eerste gemeente die maximaal aan 600 asielzoekers opvang zal bieden van half maart tot 1 oktober. Eind deze week verwacht het COA meer gemeenten bekend te maken die tijdelijke opvang kunnen bieden.

Het COA maakte eind vorig jaar bekend dat er in 2020 minstens 5000 extra opvangplekken nodig zijn in de reguliere AZC’s. Dat is nog niet gelukt. Bovendien dreigen eind maart 1000 asielzoekers op straat terecht te komen, omdat de tijdelijke opvang in vakantiepark Duinrell in Wassenaar dan eindigt.

De doorstroom stokt

Directeur Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk Nederland vindt het onbegrijpelijk dat noodopvang nodig is. Hij ziet op dit moment geen extra instroom van vluchtelingen. Volgens hem stokt de doorstroom, omdat duizenden asielzoekers wachten op een eerste gesprek met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Van der Linden: “Dit is de meest uitgeklede vorm van opvang. De mensen hebben daar nul privacy. Zij komen net uit een oorlogssituatie en hebben vooral rust nodig. Dat dit nu nodig is wijt ik aan onkunde van het kabinet.”

Op de locatie in Leeuwarden zullen voornamelijk alleenstaande mannen en vrouwen worden opgevangen. Er komen hier geen gezinnen, zegt het COA. De gemeente Leeuwarden heeft omwonenden er een brief over gestuurd en op 3 maart is er voor hen een informatiebijeenkomst.

2020-02-25 18:28:58

Aangeboden door: nos.nl