Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat meer onderzoek doen naar de aanleg van stroomkabels in het Waddengebied. Dat schrijft demissionair minister Bas van ’t Wout in een brief aan de Tweede Kamer.

Het ministerie wil dwars door het oostelijk deel van Schiermonnikoog een kabel laten aanleggen om stroom vanaf een nieuw windpark op de Noordzee naar de Eemshaven op het vasteland te transporteren.

Daar is veel protest tegen van natuurorganisaties, de gemeentelijke politiek en bewoners van Schiermonnikoog. Ze vrezen dat de natuur van het eiland onherstelbare schade oploopt.

Zij pleiten voor een route die meer oostelijk ligt. Maar het ministerie wil dat gebied reserveren voor zwaardere kabels van windparken die in de toekomst worden aangelegd.

De minister heeft nu met de provincies, gemeenten en energietransporteur Tennet afgesproken om te onderzoeken welke verbindingen voor windparken er in de toekomst door het Waddengebied nodig zijn, meldt RTV Noord. Daarin wordt ook meegenomen hoe de huidige geplande route onder Schiermonnikoog daar in past.

Het onderzoek moet in september klaar zijn.

De minister zegt dat het komende halfjaar geen onomkeerbare stappen worden gezet. “Als in het najaar blijkt dat er goede redenen zijn om het gekozen voorkeurstracé te wijzigen, dan neem ik dat in overweging”, zo staat in de brief aan de Kamer. “Randvoorwaarden daarbij zijn dat de natuurwaarden in het Waddengebied niet onherstelbaar worden beschadigd en de klimaatdoelen voor 2030 worden gehaald.”

2021-05-18 18:57:26

Aangeboden door: nos.nl