De commissie die onderzoek doet naar het subsidieschandaal bij de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL), heeft de opdracht teruggegeven omdat de onafhankelijkheid ter discussie staat. De voorzitter van de commissie zou banden hebben met oud-directeur Herman Vrehen en de Limburgse tak van het CDA, waar Vrehen deel van uitmaakte.

Eind maart bleek dat oud-gedeputeerde Herman Vrehen als directeur van Stichting IKL provinciaal subsidiegeld ten goede liet komen van zijn eigen bedrijven, door ze opdrachten te gunnen. Ook zou hij te veel betaald hebben gekregen voor zijn directeurschap. Hij legde daarop zijn functie neer en er werd een onderzoek gestart door een commissie.

Volgens De Limburger kennen de voorzitter van die commissie en Vrehen elkaar uit de paardenwereld, waarin ze beiden actief waren. Ook was haar man tot 2011 senator namens het CDA. De voorzitter ontkent dat er belangenverstrengelingen zijn, maar toch legt ze haar functie neer.

“De onafhankelijkheid van de commissie moet buiten kijf staan”, staat in een verklaring van de raad van toezicht van Stichting IKL, die de commissie aanstelde. De raad zoekt naar een nieuwe, onafhankelijke onderzoekscommissie.

Gedeputeerden opgestapt

Naast Vrehen stapten ook gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus van het CDA op naar aanleiding van het subsidieschandaal. Beiden ontkennen iets met de zaak te maken te hebben. Toch wilden ze hun verantwoordelijkheid nemen.

“Er blijken in het landschapsbeheer verwevenheden te bestaan die ongewenst en onacceptabel zijn. Met telkens bestuurder Herman Vrehen als centrale persoon”, verklaarde Mackus. Koopmans zei dat de manier waarop Vrehen te werk ging “haaks staat op mijn morele opvatting”. Hij verwijt zichzelf dat hij “onvoldoende totaaloverzicht” had, waardoor het mis kon gaan.

Het CDA levert geen nieuwe gedeputeerden om de plekken van de opgestapte gedeputeerden in te nemen.

Spoeddebat

Niet alleen gedeputeerden Koopmans en Mackus liggen onder vuur. Vandaag wordt tijdens een spoeddebat ook gesproken over de rol van gouverneur Theo Bovens, meldt 1Limburg. Het is nog de vraag of hij in functie kan blijven.

Volgens Bovens is de provincie Limburg geschaad door het subsidieschandaal. “Het is schadelijk voor het imago van onze mooie provincie en voor het vertrouwen in het openbaar bestuur. En dat raakt ieder van ons, mijzelf nadrukkelijk ook”, zei hij aan het begin van het debat.

2021-04-02 16:23:09

Aangeboden door: nos.nl