Verantwoording

Een betrouwbare bron verstrekte de database met MGM-gegevens aan de NOS. Vervolgens onderzochten we hoeveel klanten een e-mailadres eindigend op ‘.nl’ of een postadres in Nederland hebben opgegeven. Om te verifiëren dat het datalek inderdaad van MGM afkomstig is, hebben we klanten uit de database via e-mail benaderd. Twintig Nederlanders geven aan dat ze inderdaad te gast zijn geweest bij MGM.

De verzamelde gegevens zijn enkel gebruikt om te verifiëren of er Nederlanders in de dataset aanwezig zijn. Na publicatie zullen alle bestanden worden verwijderd.

2020-02-21 12:43:26

Aangeboden door: nos.nl