“De onderste steen moet bovenkomen” (PVV), “Ontluisterend dat volksvertegenwoordigers onder de duim worden gehouden” (PvdA), “Het kabinet is niet bezig met het informeren van de Kamer, maar met het redden van het eigen hachje” (Denk) en “Dit ondergraaft onze volledige democratie” (JA21).

Een greep uit de verontwaardigde reacties van de oppositiepartijen op de RTL-onthulling dat in de ministerraad is afgesproken om de Tweede Kamer niet de gewenste informatie te geven over de toeslagenaffaire. Dit gebeurde in 2019 en het zou een bewuste keuze zijn geweest om verantwoordelijke hoge ambtenaren en politici uit de wind te houden. RTL Nieuws, dat veel onderzoek heeft gestoken in de affaire met kinderopvangtoeslagen, heeft een reconstructie gemaakt van hoe er in de ministerraad over deze zaak is gesproken.

De oppositie wil een brief van het kabinet over de nieuwe onthullingen, en daarna een Kamerdebat. Mogelijk wordt dat morgen al gehouden.

Verder eisen de oppositiepartijen dat de genoemde notulen van de ministerraad openbaar worden gemaakt. Deze aantekeningen van de gesprekken op de ministerraad op vrijdag zijn staatsgeheim en worden pas na twintig jaar openbaar. Het is dus maar de vraag of het kabinet dit wil gaan doen.

Sensibiliseren

Uit de reconstructie van RTL Nieuws blijkt dat in de ministerraad steen en been werd geklaagd over kritische Kamerleden, vooral over CDA-Kamerlid Omtzigt. Een bron zegt tegen RTL Nieuws dat CDA-minister Hoekstra zei: “We hebben geprobeerd de heer Omtzigt te sensibiliseren, maar dat is niet gelukt”. Met sensibiliseren wordt bedoeld dat Omtzigt werd gewezen op de gevoeligheid van zijn kritiek.

Omtzigt speelde een belangrijke rol in de toeslagenaffaire, waarbij de Belastingdienst onterecht kinderopvangtoeslag terugvorderde bij duizenden ouders die daardoor in grote problemen zijn gekomen. Hij stelde samen met SP-Kamerlid Leijten jarenlang kritische vragen aan de opeenvolgende kabinetten over de zaak. In januari viel het kabinet-Rutte over de toeslagenaffaire.

Het feit dat VVD-leider Rutte de naam van Omtzigt (“functie elders”) noemde in zijn eerste gesprek met de toenmalige informateurs, en daarmee de indruk wekte van de kritische CDA’er af te willen, leverde de demissionaire premier een motie van afkeuring op. Een motie van wantrouwen van de oppositie kreeg net te weinig stemmen.

2021-04-21 20:23:26

Aangeboden door: nos.nl