Het kabinet en de Tweede Kamer moeten de problemen in kwetsbare stadswijken zo snel mogelijk aanpakken. Door armoede, schulden en werkloosheid wordt de kloof met de rest van de samenleving steeds groter. Dat gaat ten koste van de sociale samenhang en de veiligheid in ons land. Aanpak kost zeker 500 miljoen euro.

Vijftien burgemeesters en een aantal organisaties op het gebied van wonen, werken en onderwijs zeggen dat vandaag in een oproep aan de onderhandelaars voor een nieuw kabinet. Het motto van de oproep luidt: Dicht de kloof.

Eén miljoen Nederlanders wonen in 16 kwetsbare gebieden in de steden, staat in het manifest. Ze kampen met hardnekkige problemen als armoede, schulden, werkloosheid en criminaliteit. Verder zijn er onderwijsachterstanden en veel bewoners kampen met een slechte gezondheid. Ook raakte de coronacrisis hen extra hard. De problemen zijn een voedingsbodem voor de georganiseerde criminaliteit.

Potentie en ambitie

De burgemeesters en de maatschappelijke organisaties schrijven dat de potentie en ambitie er wel degelijk zijn, bij jongeren en volwassenen. Maar dat vraagt maatwerk en onorthodoxe oplossingen voor de lange termijn.

Als voorbeeld noemen ze het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) uit 2012. Daarin staan afspraken als extra basisonderwijs, een baangarantie voor jongeren die hun mbo-diploma halen, intensieve begeleiding van werkzoekenden en de bouw van betaalbare woningen voor de middenklasse. Het programma heeft een looptijd van 20 jaar.

Voor heel het land moet er zo snel mogelijk een ‘nationaal herstel- en perspectiefprogramma’ komen, staat in het manifest. Dat moet onorthodoxe oplossingen en langjarige extra investeringen mogelijk maken.

2021-05-26 06:03:55

Aangeboden door: nos.nl