De vroegere minister van Onderwijs en prominente PvdA’er Jos van Kemenade is overleden. Dat heeft zijn zoon bekendgemaakt aan het ANP. Van Kemenade overleed thuis in Heiloo na een kort ziekbed. Hij was 82 jaar.

Van Kemenade werd vooral bekend toen hij als minister van Onderwijs in het kabinet-Den Uyl (1973-1977) de middenschool wilde invoeren. Alle leerlingen van 12 tot 16 jaar zouden naar dezelfde brede school gaan, zodat leerlingen uit lagere sociale milieus meer kans zouden hebben een hoger niveau te bereiken.

Later was hij ook minister van Onderwijs in het tweede kabinet-Van Agt (1981-1982). In 1984 verliet hij de Haagse politiek om bestuursvoorzitter van de Universiteit van Amsterdam te worden. Daarna was hij nog burgemeester van Eindhoven (1988-1992) en commissaris van de koningin in Noord-Holland (1992-2002). Bij zijn afscheid in Noord-Holland werd hij benoemd tot minister van Staat.

Socioloog

Van Kemenade werd geboren in een katholiek gezin uit de lagere middenklasse. Hij was de eerste uit zijn familie die ging studeren. “Ik ben een product van de sociale mobiliteit”, zei hij daarover.

Hij studeerde aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen, waar hij zich specialiseerde in de sociologie van het onderwijs. Als wetenschapper en bestuurder bleef hij verbonden aan de Nijmeegse universiteit, tot hij in 1973 op 36 jarige leeftijd, werd gevraagd voor het kabinet-Den Uyl.

Boegbeeld

Hij was al jarenlang lid van de PvdA, maar was nog nooit politiek actief geweest. In 1971 bracht een Eerste Kamerlid hem in contact met PvdA-leider Den Uyl, die op zoek was naar een mogelijke minister van Onderwijs in een toekomstig kabinet-Den Uyl.

Het klikte en Van Kemenade werd een van de linkse boegbeelden van het kabinet. Zijn grote ideaal was de middenschool, waarvan de essentie was dat kinderen uit alle milieus tot hun zestiende bij elkaar zouden blijven en pas dan een richting voor hun toekomst zouden kiezen. Van Kemenade sprak over het doorbreken van het bestaande standenonderwijs, waarin volgens hem veel talent verloren ging.

2020-02-19 17:33:36

Aangeboden door: nos.nl