Onderzoek NOS en Open State Foundation

Alle gemeenten hebben in processen-verbaal vastgelegd hoeveel briefstemmen bij vooropening terzijde zijn gelegd, maar deze aantallen zijn na de verkiezingen nergens centraal opgeteld en bestudeerd. De meeste gemeenten hebben de stukken wel online gepubliceerd.

Om in kaart te brengen hoeveel 70-plussers hun stem verkeerd hebben uitgebracht, heeft de NOS samen met de Open State Foundation een gewogen steekproef onder 40 procent van de gemeenten gedaan. De database en de verantwoording van het onderzoek zijn hier te vinden.

Wat niet uit de processen-verbaal is op te maken, is of er mensen zijn die zowel de retourenvelop (met daarin bijvoorbeeld de stempluspas) als de ongeadresseerde stembiljet-envelop (met daarin het stembiljet) los van elkaar op de post hebben gedaan. Hierdoor zou een aantal dubbeltellingen kunnen zijn ontstaan. Ook zou het kunnen dat iemand die vergeten was de stempluspas mee te sturen alsnog met die pas naar een stembureau is toegegaan. Ook dit is niet in de processen-verbaal na te gaan.

Ten slotte is ook niet geregistreerd hoeveel briefstemmen er te laat zijn binnengekomen.

2021-04-09 11:23:32

Aangeboden door: nos.nl