In artikel 28 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind staat dat ieder kind recht heeft op inclusief onderwijs. In Nederland is voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben in 2014 de Wet passend onderwijs geïmplementeerd. Maar in de praktijk trekken scholen vaak hun handen af van de thuiszitter, ziet Rohde Luchtmeijer. “We krijgen enorm veel signalen dat scholen melding doen bij Veilig Thuis en Leerplicht. Daarop volgt een zorgtraject, juridische kosten en toeslagen.”

“De oplossingen die worden overwogen door ouders, medewerkers, school en samenwerkingsverbanden zijn niet altijd het beste voor het kind, maar worden genomen om financiële redenen. Maar kijk hoeveel het kost om een kind in huis te hebben en met twintig mensen om tafel te zitten zonder het kind te zien”, zegt Kalverboer.

Financiële compensatie

Een thuiszittend kind kost de ouders en de maatschappij jaarlijks tussen de 50.000 en 100.000 euro, blijkt uit onderzoek. “Ik heb zelf een thuiszitter en dat levert een enorme kostenpost op: therapie, materialen, brandstofkosten. Ouders moeten vakantiedagen inleveren of zeggen hun baan op”, aldus Rohde Luchtmeijer.

Van de eerste thuiszitters sinds de Wet passend onderwijs, die nu ouder zijn dan 18 jaar, komen er veel niet mee op de arbeidsmarkt en krijgen daarom een uitkering. “Ook dat legt een druk op de maatschappij.”

De belangenvereniging wil dat elke ouder gecompenseerd wordt “voor de geleden schade voor ieder jaar dat een kind vanuit het systeem onderwijs is ontzegd”. Het gaat dan om financiële schade door het opzeggen van baan, werk of woning om onderwijs en behandeling te kunnen realiseren voor hun kind, maar ook compensatie voor het pensioengat en schulden die zijn ontstaan.

Daarom verwijst de naam van de belangengroep naar de toeslagenaffaire. Daarbij werden ouders onterecht beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslag en gesommeerd duizenden euro’s terug te betalen.

2021-04-05 10:01:57

Aangeboden door: nos.nl