Het wordt een flinke opgave om de komende jaren 100.000 nieuwe huizen per jaar op te leveren, meldt het Planbureau voor de Leefomgeving. Politieke partijen speelde in hun campagne in op het woningtekort en beloofden om er 1 miljoen huizen bij te bouwen. Maar het ontbreekt de bouwsector op de korte termijn aan capaciteit om veel meer en sneller te bouwen dan nu gebeurt, schrijft het PBL in een notitie voor de regeringsformatie.

In vrijwel ieder verkiezingsprogramma werd ruimschoots aandacht besteed aan het tekort aan woningen, maar over de aanpak lopen de meningen uiteen. Zo wil de ene partij meer van alle typen woningen, andere pleiten voor bouwen op landbouwgrond of de bouw van een compleet nieuwe stad. Ook is een veelgehoorde wens: in tien jaar tijd 1 miljoen huizen bouwen. Dat betekent 100.000 nieuwe huizen per jaar.

“De bouwsector zit op de top van zijn kunnen, draait volop, en toch is er de wens om nog sneller te bouwen. Daar zitten grenzen aan”, zegt onderzoeker Frans Schilder van het PBL. Nu worden zo’n 75.000 huizen per jaar gebouwd. “Dat is schijnbaar het maximale wat nu lukt. Wellicht kun je dat nog iets ophogen, met snellere procedures, maar van 75.000 naar 100.000 nieuwbouwhuizen zien wij niet gebeuren.”

‘Fabriekswoningen’ als optie

Het PBL wijst erop dat sinds 1990 de nieuwbouwproductie nooit meer boven de 100.000 woningen per jaar heeft gelegen, ook niet toen de landelijke overheid nog over de woningbouw ging. Wat misschien wel zou kunnen helpen is de bouw van ‘fabriekswoningen’: huizen die in de fabriek gemaakt worden en in heel korte tijd ergens kunnen worden geplaatst. Maar, zegt Schilder, daarmee kan de doelstelling om veel meer huizen te bouwen nog steeds niet worden gehaald.

Er is in Nederland een tekort van ruim 300.000 woningen, heeft ABF Research becijferd:

2021-04-12 13:59:56

Aangeboden door: nos.nl