Groene waterstof is een belangrijk onderdeel van het Nederlandse Klimaatakkoord en de ‘Green Deal’ van de Europese Commissie. “We hebben beloofd dat wij ons deel zullen bijdragen. Hiermee zetten we een grote stap in de energietransitie”, zegt president-directeur Marjan van Loon van Shell Nederland.

Waterstof wordt nu al in grote hoeveelheden in de industrie gebruikt, maar wordt vaak geproduceerd uit aardgas. Het is vooralsnog wel duurder om te maken en bij de omzetting gaat energie verloren.

Voor het NortH2-project moeten enorme windparken in de Noordzee boven Groningen worden gebouwd. Er moeten ook veel windturbines komen, de eerste zouden in 2027 klaar zijn voor de productie van groene waterstof. Daarnaast is er een grote ‘elektrolyser’ nodig in de Eemshaven, waarmee de windenergie wordt omgezet in waterstof. Mogelijk komen er ook elektrolysers op zee.

“Groene waterstof wordt gemaakt met behulp van elektrolyse, maar dat gebeurt nu alleen nog op kleine schaal”, legt economieverslaggever Rob Koster uit. “Op het moment dat de grote windparken op zee klaar zijn, zal er bij harde wind regelmatig meer aanbod van duurzame elektriciteit zijn dan er vraag is. Die elektriciteit zou dan omgezet moeten worden in groene waterstof. Bedrijven willen daarom nu al overheidssteun om grootschalige elektrolyse te ontwikkelen.”

Aardgasinfrastructuur

Met de infrastructuur van de Gasunie moet de groene waterstof worden vervoerd naar klanten in Nederland en Noordwest-Europa. In eerste instantie gaat de waterstof voornamelijk naar de industrie, later mogelijk ook naar huishoudens. Het netwerk van de Gasunie wordt nu nog vooral ingezet voor aardgas en groen gas.

“Nederland heeft een toppositie om de omslag naar een waterstofeconomie te maken”, zegt ceo van de Gasunie, Han Fennema. “We hebben de Noordzee voor de productie van wind, de havens als logistieke hubs, industrieclusters die de overstap willen maken naar groene moleculen én een prima transportnet.”

Het project heeft de steun van de provincie Groningen en de initiatiefnemers gaan op zoek naar meer partners om het project te realiseren. Het gaat mogelijk eind dit jaar van start, als de partijen een haalbaarheidsstudie denken te hebben afgerond. Dat is ook afhankelijk van vergunningen, beschikbaarheid van locaties, investeringen en mogelijk ook subsidies.

Hoeveel het project gaat kosten en hoe de kosten worden verdeeld, is nog niet bekend.

2020-02-27 11:10:16

Aangeboden door: nos.nl