Niet storen!

Een omgeschreven regel is dat er niet geïnterrumpeerd wordt. Normaal kan een ander Kamerlid de spreker altijd onderbreken om iets te vragen, maar tijdens de maidenspeech is dat not done. Dat gaat niet altijd goed, bijvoorbeeld bij de eerste bijdrage van VVD-er Hans Wiegel in 1967 (over huurprijsbeheersing).

Hij wordt onderbroken door PSP-Kamerlid Henk Lankhorst, die daar later excuses voor maakt. “Het was mij ontgaan dat het voor het eerst was, dat ik hem hier hoorde spreken.” Maar Wiegel wuift het weg: “Iemand die zijn maidenspeech houdt niet interrumperen is, geloof ik, een wat ouderwetse gewoonte.”

Soms zeggen nieuwe Kamerleden van tevoren dat ze wel onderbroken mogen worden. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij het eerste debat over de formatie, waar onder meer fractievoorzitters Kaag en Hoekstra debuteerden als Tweede Kamerlid. Zij waren al langer actief in de Kamer, maar nog niet eerder als Kamerlid.

2021-06-06 10:22:43

Aangeboden door: nos.nl