Ook voor de toekomst is deze discussie belangrijk, stelt de burgemeester. “Er is ontwikkeling van nog veel meer windmolenparken op zee. Dus doe het dan in een keer goed. Want je kunt niet duurzame energie opwekken, waar ik hartstikke voor ben, en tegelijkertijd grote risico’s nemen als het gaat om het Unesco Werelderfgoed Waddenzee en het Nationaal Park Schiermonnikoog. Dus: bezint, eer ge begint.”

Van Gent krijgt inmiddels steun van de PvdA in de Tweede Kamer. De partij heeft recent Kamervragen gesteld over de aanleg van de kabel en de ecologische risico’s.

Het definitieve besluit over de exacte route voor de stroomkabel wordt eind dit jaar verwacht. Tegen die tijd zal Tennet ook de benodigde vergunningen aanvragen. In 2022 ligt er dan een ontwerpbesluit, waar iedereen op kan inspreken.

Het is de bedoeling dat de stroomkabel in 2027 in gebruik kan worden genomen.

2021-05-09 10:26:32

Aangeboden door: nos.nl