In de discussie over een nieuwe bestuurscultuur moet het niet alleen gaan over “de politieke arena”, maar ook over de relatie tussen samenleving en politiek. Die boodschap heeft directeur Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau vanmiddag overgebracht aan informateur Tjeenk Willink.

De informateur, die onderzoekt of er een uitweg mogelijk is uit de impasse in de formatie, heeft vorige week de fractievoorzitters gesprokken. Een van de kernbegrippen daarbij was een nieuwe bestuurscultuur.

Putters benadrukte dat je de discussie over het onderlinge vertrouwen van politici niet los kunt zien van het vertrouwen van burgers in de politiek.

Het gesprek is onder meer gegaan over de vraag of mensen de weg nog kunnen vinden in de systemen van de zorg, de pensioenen en de sociale zekerheid. Volgens Putters vinden burgers het vaak ingewikkeld om alle regels te begrijpen. “Politiek en samenleving hebben belang bij een goede dialoog met elkaar”, zei hij.

Crisis legt vergrootglas op problemen

Putters wees erop dat we nu in een crisis zitten en dat die het “vergrootglas legt op belangrijke kwesties in de zorg, het onderwijs en de economie”. Hij vindt dat de politieke partijen er nu al over moeten nadenken wat ze op langere termijn moeten doen om goed uit de crisis te komen.

De informateur heeft later vandaag ook een ontmoeting met Nationaal ombudsman Van Zutphen.

2021-04-13 14:33:52

Aangeboden door: nos.nl