De Raad van Europa heeft er bij Griekenland op aangedrongen om te stoppen met zogenoemde pushbacks, het illegaal terug op zee sturen van migranten. Athene heeft altijd ontkend migranten die per boot vanuit Turkije komen, terug te sturen. De Raad van Europa, met 50 lidstaten, werkt aan de bevordering van de eenheid binnen Europa en de respectering van mensenrechten.

In een brief aan het Griekse kabinet heeft de commissaris voor de mensenrechten van de Raad haar “diepe bezorgdheid” geuit. Dunja Mijatovic schrijft dat er sinds 2017 “talloze geloofwaardige beschuldigingen” zijn geweest van asielzoekers die illegaal zijn teruggestuurd naar Turkije of op zee zijn achtergelaten.

In de brief, die op 3 mei werd verstuurd maar vandaag pas openbaar werd gemaakt, drong Mijatovic erop aan “een einde te maken aan deze praktijken en ervoor te zorgen dat onafhankelijke en effectieve onderzoeken worden uitgevoerd”.

‘Ongegronde beschuldigingen’

De pushbacks zijn in strijd met het internationaal recht, en hulporganisaties protesteren er al jaren tegen. De Griekse regering ontkent dat ze iets te maken heeft met het terugslepen van vluchtelingen naar volle zee.

De Griekse ministers van Asiel en Migratie, Maritieme Zaken en Burgerbescherming noemen de beschuldigingen ook nu ongegrond. “De maatregelen die de Griekse autoriteiten aan onze zeegrenzen nemen, worden uitgevoerd in volledige overeenstemming met de internationale verplichtingen”, was hun antwoord op de brief.

Ze zeggen dat Griekenland “sinds het uitbreken van de vluchtelingencrisis in 2015 duizenden mensen heeft gered en dat blijft doen in de Egeïsche Zee”.

2021-05-12 17:53:01

Aangeboden door: nos.nl