ON vertegenwoordigt volgens Baele “een herkenbare stroming in de Nederlandse samenleving en dat gaat dan om mensen die zich vervreemd voelen van de politiek en ook minder vertrouwen hebben in de publieke voorzieningen. Dus daar denken we dat Ongehoord in een behoefte kan voorzien.”

Afpakken apparatuur en afbreuk aan vertrouwen

Wel toont de Raad zich kritisch op Zwart, waar rapper Akwasi bij betrokken is, en op ON, opgericht door journalist Arnold Karskens. Akwasi kwam onder meer in het nieuws omdat hij na onwelgevallige interviewvragen de audioapparatuur van een EO-journalist afpakte. Omdat Awkasi de journalist “op onaanvaardbare wijze onder druk heeft gezet om materiaal te verwijderen” moet Zwart scherp blijven letten op journalistieke waarden.

ON krijgt kritiek omdat de omroep de NOS regelmatig beticht van het verspreiden van desinformatie en bevooroordeelde berichtgeving. ON moet afzien “van de structurele diskwalificatie van NOS als onafhankelijke nieuwsvoorziening”. Daarmee doet ON volgens de Raad afbreuk aan het vertrouwen in het publieke bestel.

Hoewel de Raad voorstander is van twee extra omroepen, waarschuwt hij tegelijkertijd voor versplintering. Ondanks alle mooie plannen van omroepen is het “in de praktijk door de omroepen verzorgde media-aanbod in toenemende mate op elkaar gaan lijken”. Daarom moeten er scherpere maatstaven komen voor nieuwe omroepen, zegt de Raad.

De criteria wanneer een omroep verdwijnt, moeten ook duidelijker worden. Op dit moment verdwijnen er eigenlijk geen omroepen, maar komen er wel omroepen bij. Dat draagt bij aan de versplintering, aldus de Raad.

2021-04-29 07:05:58

Aangeboden door: nos.nl