De Amerikaanse mensenrechtenadvocaat Ramsey Clark (93) is overleden. De jurist bracht als minister van Justitie onder president Johnson een aantal belangrijke wetten tegen rassendiscriminatie tot stand. Op latere leeftijd werd hij bekend als juridisch adviseur van omstreden dictators en landen die vijandig stonden tegenover de Verenigde Staten.

Iedereen verdient dezelfde rechten en de beste juridische ondersteuning, vond de Texaan, die afstamde uit een bekende politieke familie. Zijn vader diende als justitieminister onder de naoorlogse president Truman en als opperrechter bij het Hooggerechtshof. Die functie gaf zijn hij op toen zijn zoon zelf carrière begon te maken binnen het ministerie van Justitie. Dit om mogelijke belangenverstrengeling tegen te gaan.

Clark zette zich hartstochtelijk in voor gelijkheid en burgerrechten en werkte mee aan de invoering van de Voting Rights Act en de Civil Rights Act, wetten die verschillende vormen van rassenongelijkheid en discriminatie verbood. Onder meer segregatie in het onderwijs en volkshuisvesting werd hiermee onmogelijk gemaakt.

Omstreden cliënten

Na zijn ministerschap zette Clark zijn werk voort als internationaal opererende advocaat. Als fervent criticus van Amerikaanse interventies in het buitenland adviseerde en verdedigde hij omstreden regeringsleiders als de Libische leider Kaddafi, de Iraakse dictator Sadam Hoessein en de Liberiaanse president Charles Taylor.

2021-04-11 11:14:14

Aangeboden door: nos.nl