Op tweede Paasdag was naar schatting zestig procent van alle elektriciteit afkomstig uit de groene energiebronnen zon en wind. Dat blijkt uit cijfers die worden bijgehouden op de website Energieopwek.nl, een samenwerkingsverband van onder meer Tennet, de Gasunie en Netbeheer Nederland. Ook internationaal groeit groene energie sterk, blijkt uit een rapport van deze week.

Sinds begin dit jaar wordt in Nederland record na record gebroken. Er zijn recent zoveel windmolens op zee bijgeplaatst dat er in vergelijking met vorig jaar ruim twee keer zoveel energie wordt opgewekt. Ook zonne-energie neemt sterk toe, als gevolg van het groeiende aantal zonnepanelen.

“Maart maakte heel even de toekomst waar”, jubelde een persbericht van Energieopwek vorige week. Op 26 maart dit jaar werd korte tijd 77 procent van alle stroom duurzaam opgewekt. In 2030 zal de stroomproductie gemiddeld voor 70 procent uit hernieuwbare bronnen moeten bestaan, is afgesproken in het Klimaatakkoord. Dat lijkt steeds beter voorstelbaar, beaamt Martien Visser, die de website Energieopwek.nl mede ontwikkelde.

Grote stappen

“Het geeft duidelijk aan dat we op dit moment in Nederland grote stappen zetten met de verduurzaming van onze stroomvoorziening”, zegt Visser. Aan de ene kant is dat niet meer dan logisch, zegt hij, want met meer windmolens en zonnepanelen is het wachten op gunstig weer voor er records gebroken worden. Tweede Paasdag was zo’n dag, met harde wind en toch ook zonnige perioden. Aan de andere kant is het belangrijk om deze ontwikkeling te markeren.

“We halen zoveel dingen niet in Nederland, en dit halen we dus wèl”, aldus Visser. “Het is goed om successen te vieren. Net als bij voetbal. Als het Nederlands elftal te vaak verliest, vinden veel mensen voetbal niet meer leuk. Maar bij succes groeit de interesse.” Volgens Visser gaat het geheid lukken om de doelstelling voor groene stroom in 2030 te halen.

“Er staat nu voor 2500 megawatt aan windmolens op zee, dat moet 11.000 MW worden. Dus wind op zee is de grote motor, en dat zal wel doorgaan.” Bij de komst van windmolens of zonneparken op land is meer discussie, en zullen plannen soms afketsen op gebrek aan draagvlak.

2021-04-07 12:02:18

Aangeboden door: nos.nl