Net als een week eerder stijgen ook deze week alle relevante coronacijfers. Het aantal besmettingen nam met 13 procent toe tot 51.586. Weliswaar lieten opnieuw tienduizenden mensen meer zich testen, maar het percentage positieve testen ging ook omhoog: van 8,1 naar 8,5 procent.

Het is de zevende week op rij dat de situatie verslechtert. We moeten terug naar begin januari voor een vergelijkbare situatie, toen er 54.000 besmettingen waren.

Een en ander blijkt uit de weekrapportage van het RIVM, die ook laat zien dat de situatie in bijna alle regio’s verslechtert. Het meest in Zuid-Holland-Zuid (onder meer Dordrecht), Limburg-Noord, Rotterdam-Rijnmond, Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland en Brabant-Zuidoost (onder meer Eindhoven).

Sterke stijging bij zeventigers

Ook in alle leeftijdsgroepen constateert het RIVM een stijging van het aantal besmettingen. In de leeftijdsgroep 18 tot 24 is het aantal meldingen naar hoofd van de bevolking nog altijd het hoogst. Dat is ook de groep waarin de grootste relatieve stijging te zien is, samen met de groep 70 tot en met 79 jaar.

In die laatste categorie is het vaccineren weliswaar begonnen, maar nog lang niet afgerond. In de verpleeghuizen is dat wel gebeurd en daar neemt het aantal positieve testen juist af.

Meer opnames in ziekenhuizen

Er werden daarnaast 1578 mensen opgenomen met covid in het ziekenhuis, 65 meer dan de week ervoor. En 317 op de IC, ongeveer evenveel als de zeven voorafgaande weken.

2021-03-30 14:54:59

Aangeboden door: nos.nl