De afgelopen week is het aantal positieve testen met 7 procent gedaald ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Maar het aantal afgenomen testen daalde ook, met 10 procent naar 498.000. Mogelijk had dat te maken met het paasweekeinde.

“De komende dagen zal duidelijk worden of de daling in het aantal positieve testuitslagen doorzet”, schrijft het RIVM in de toelichting bij zijn weekrapportage. Het reproductiegetal was op 22 maart 1,01 (ondergrens 0,99, bovengrens 1,03). Dat betekent dat de epidemie op dat moment al vrijwel tot stilstand was gekomen.

Snelste daling bij tieners en 80-plussers

De daling van de besmettingen is er in alle leeftijdsgroepen, maar het meest onder de 18 jaar (-11 procent) en boven de 80 (-15 procent). In de laatste categorie zijn veel mensen al gevaccineerd.

In totaal werden er de voorbije week ruim 48.000 besmettingen geregistreerd. Het percentage positieve testen steeg licht, van 8,5 naar 8,9 procent. De regio’s met relatief de meeste besmettingen waren Noord-Limburg en Zuid-Holland-Zuid (onder meer Dordrecht).

19 procent meer opnames op IC

De ontwikkeling in de ziekenhuizen is duidelijk minder gunstig. De voorbije week daalde het aantal opnames in de ziekenhuizen licht, met 3 procent. Maar het aantal mensen dat zo ziek was dat zij moesten worden opgenomen op de intensive care ging met 19 procent omhoog. De bezetting van de intensive care is 10 procent hoger dan een week geleden.

2021-04-06 15:03:21

Aangeboden door: nos.nl