Ook bij vakbond FNV merken ze dat gemeenten niet goed weten hoe ze zelf, zonder de Rijksoverheid, de problemen met EU-arbeidsmigranten moeten aanpakken: “Gemeenten komen regelmatig met vragen bij ons. Soms zijn dat ook gewoon vragen als wat vinden arbeidsmigranten er zelf van en waar hebben zij behoefte aan,” zegt Bart Plaatje van FNV.

Het ontbreekt volgens Plaatje ook vaak aan expertise: “Gemeenten denken vaak dat ze er niks aan kunnen doen als tien mensen in een huis wonen waar ze niet ingeschreven staan, maar dat kan wel degelijk.”

Tweederangsburgers

Volgens de Rotterdamse wethouder duurt het te lang voordat er landelijk wat gebeurt. “Arbeidsmigranten lijken nu tweederangsburgers, terwijl ze dezelfde waardering verdienen als iedereen die in Nederland werkt. Dit is ook de kern van het rapport van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten van Emile Roemer, die belangrijke aanbevelingen doet. Aanbevelingen, die naast reflectie op onze normen en waarden, vooral vragen om strengere wet- en regelgeving. Toch blijft het akelig stil vanuit het kabinet”, zegt Moti.

En dus neemt de gemeente zelf het voortouw door enkele miljoenen vrij te maken voor een integraal actieprogramma.

Een van de punten in het Rotterdamse actieplan is het inschrijven van mensen in de Basisregistratie Personen (BRP). Die inschrijving is niet verplicht en dus is van veel EU-arbeidsmigranten in Nederland niet bekend waar ze wonen.

Om zo’n inschrijving wel verplicht te maken is een wetswijziging nodig. Maar Rotterdam gaat er toch al mee aan de slag: “Als we met mensen in contact komen, bijvoorbeeld bij een bezoek vanwege een melding van overlast, dan stimuleren we hen zich toch in te laten schijven, zodat ze ook rechten opbouwen. Ook zoeken we contact met scholen waarop kinderen van arbeidsmigranten zitten van wie de ouders niet staan ingeschreven.”, zegt Moti.

Ambassadeurs

Verder wil de gemeente meer inloopspreekuren houden waar mensen laagdrempelig om informatie kunnen vragen. Er is een verkenner aangesteld die gaat kijken hoe malafide uitzendbureaus aangepakt kunnen worden om zo uitbuiting tegen te gaan. En de gemeente gaat op zoek naar ambassadeurs in de gemeenschap die een schakel willen zijn tussen de arbeidsmigranten en de gemeente.

Het programma focust zich op vier wijken in Rotterdam waar de meeste arbeidsmigranten wonen. De wethouder hoopt zo een verschil te kunnen maken: “Ik heb mij voorgenomen om alles te doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt om deze misstanden binnen mijn gemeente aan te pakken. Daarin zullen we de grenzen opzoeken en vooral kijken wat er wel kan.” Het ministerie liet weten nog niet te kunnen reageren op de Rotterdamse plannen.

2021-04-13 17:12:31

Aangeboden door: nos.nl