De beroepsvereniging van deurwaarders KBvG verzoekt haar leden om het te veel geïnde geld terug te storten naar de gedupeerden. Maar geld dat deurwaarders al hebben doorbetaald aan schuldeisers hoeven ze niet terug te vragen. Daardoor lijkt het erop dat duizenden mensen hun geld niet terugkrijgen.

“Op dit moment is niet aan te geven welk percentage van de getroffen groep is gecompenseerd voor de fout”, zegt Otter van de KBvG.

Het ministerie van Sociale Zaken zegt dat er voor de gedupeerden die hun geld niet terugkrijgen een oplossing wordt gezocht. De deurwaarders zijn daar verantwoordelijk voor. “Wij worden nu geconfronteerd met een fout die buiten ons ligt”, zegt Otter. “We gaan niet al onze opdrachtgevers vragen het geld terug te storten. Alleen als mensen zelf aan de bel trekken zullen we dat incidenteel doen.”

Moerman vindt dat deurwaarders zich er te makkelijk vanaf maken. “Ze hadden kunnen weten dat ze te veel ontvangen. Dat is geen hogere wiskunde. Wanneer je vervolgens dit ‘blind’ doorstort naar de schuldeiser, dan heb je ook een verantwoordelijkheid om dit proactief terug te halen. De deurwaarder kan ervoor zorgen dat er de komende maanden geen afdracht plaatsvindt om de schade in te lopen.”

Groter dan bekend

In het document van de KBvG en de VNG staat dat het probleem mogelijk groter is dan nu bekend. Het ministerie onderzoekt of het ook speelt bij andere uitkeringsverstrekkers of bij werkgevers die gegevens door moeten geven aan de polis-administratie.

Volgens Moerman speelt het probleem mogelijk ook bij mensen van wie wel de goede vakantietoeslag is doorgegeven. “Het kan ook op andere punten misgaan. Bijvoorbeeld als bijstandontvangers tijdelijk gekort worden op hun uitkering. Als net op dat moment dat verlaagde inkomen is doorgegeven aan de polis-administratie en de deurwaarder op basis daarvan een beslagvrije voet vastgesteld, dan wordt er ook te veel beslag gelegd.”

Moerman pleit ervoor om de tijdelijke oplossing die nu gevonden is permanent te maken “Laat gemeenten gewoon 5 procent van het totaal inkomen afdragen. Hiermee wordt veel ellende voorkomen.”

Die uitzondering wordt nu alleen tijdelijk toegestaan, om te voorkomen dat er nieuwe gevallen ontstaan van een te lage beslagvrije voet door verkeerde gegevens bij de polis-administratie van het UWV.

2021-03-29 05:26:44

Aangeboden door: nos.nl