Mark Rutte wil door, ook nu ChristenUnie-leider Segers niet meer met hem wil samenwerken in een nieuw kabinet. “Ik ben strijdbaar”, zegt de fractievoorzitter van de VVD.

Rutte reageert daarmee op uitspraken eerder vandaag van ChristenUnie-leider Segers, die zei dat er afgelopen week iets geknapt is, waardoor hij niet meer wil samenwerken met Rutte in een nieuw kabinet. Segers had het over tien jaar politiek waarbij “op een manier met de waarheid wordt omgegaan die voor ons heel problematisch is”.

De uitspraken van Segers laten Rutte niet onbewogen, zegt hij, net zoals het debat van afgelopen donderdag hem raakte. Maar hij wijst erop dat het aan partijen zelf is om te beslissen wie ze naar voren schuiven in een formatie.

“Uiteindelijk moet je ook terug naar de inhoud”, zegt Rutte. Hij benadrukt dat ook zijn partij ideeën heeft om de politieke cultuur in dit land te veranderen.

Omtzigt

Deze week kwam Rutte zwaar onder vuur te liggen in de Tweede Kamer. Toen bleek dat hij, in tegenstelling tot wat hij eerder tegen de NOS verklaarde, in verkenningsgesprekken wel met de toenmalige verkenners Jorritsma en Ollongren had gesproken over de positie van het kritische CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Ook zijn verklaring dat niemand daar een toelichting op zou geven, was tegen het zere been van veel Kamerleden.

De hele Kamer behalve zijn eigen VVD steunde donderdagnacht een motie van afkeuring tegen Rutte. Een motie van wantrouwen haalde het net niet, omdat de huidige coalitiegenoten CDA, D66 en ChristenUnie tegenstemden. Zij wilden dat Rutte wel leiding blijft geven aan het demissionaire kabinet.

VVD steunt Rutte

De VVD sprak vandaag steun uit aan Rutte, na de uitspraken van Segers. Volgens partijvoorzitter Van der Wal en waarnemend fractievoorzitter Hermans is het geen optie om met Rutte te breken. Hermans en Van der Wal noemen Rutte “de man die Nederland tien jaar lang door verschillende grote crises heeft geloodst. Die met open vizier politiek bedrijft en vele partijen en meningen heeft weten te verbinden in oplossingen voor Nederland.”

Ze erkennen dat er fouten zijn gemaakt. Maar “waar het om gaat is dat de intenties oprecht zijn. En dat er van fouten geleerd wordt. Dat geldt voor onze partij en dat geldt in de eerste plaats voor Mark Rutte zelf.”

De twee roepen leden van de partij vandaag in een brief op het hoofd koel te houden. “Met veel berichten in de media, een mogelijk effect op de peilingen en veel mensen die een mening zullen hebben over de VVD. Dat hoort helaas ook bij de politieke strijd die gaande is. Maar het is juist aan de VVD om daarbij het oog op de bal te houden. Wij doen dit namelijk niet voor onszelf, maar voor Nederland.”

2021-04-03 18:01:27

Aangeboden door: nos.nl