NOS-correspondent Annemarie Kas:

“Deze volksverdedingsmacht moet een voorloper zijn van een federaal leger, dat de schaduwregering wil samenstellen. Ze hebben enkele van de gewapende afdelingen van de tientallen etnische groeperingen in Myanmar al aan hun kant, maar nog niet allemaal. Ook het leger van Myanmar probeert groeperingen over te halen hun kant te kiezen.

Dat het de schaduwregering lukt om de groeperingen (deels) te verenigen laat wel zien hoe diep de weerzin tegen het leger is. Het laat ook zien hoe professioneel de schaduwregering is. Maar het landelijke leger is natuurlijk vele malen sterker, in zowel aantallen militairen als in wapenarsenaal.”

2021-05-05 12:00:16

Aangeboden door: nos.nl