Het draait om het stelsel dat bepaalt hoeveel mest door melkvee per boerenbedrijf geproduceerd mag worden. Door dat te beperken, moet de uitscheiding van fosfaat in Nederland omlaag worden gebracht, om zo onder het Europese plafond voor fosfaatuitscheiding te komen.

Sinds 2018 moeten boeren een heffing betalen per dier dat zij de afgelopen jaren erbij hebben gekregen. Dat heeft sommige boeren in financiële problemen gebracht. Schouten zegt door verhalen van zulke boeren geëmotioneerd te raken.

Het tegemoetkomen van boeren die in financiële problemen zijn gekomen, is een lastig vraagstuk, zei Schouten in het debat. Coulance voor zulke knelgevallen zou bij andere groepen weer tot een hogere heffing leiden. “Het was een solidariteitsvraagstuk. Daar zijn keuzes gemaakt die voor iedereen pijnlijk zijn geweest”, zei de minister.

Een eenvoudige oplossing is er niet, omdat Nederland eerst aan de Europese milieuregels moet voldoen, aldus Schouten. “Als ik een creatieve oplossing zou hebben, dan zou ik die gelijk doorvoeren.”

2021-06-10 18:51:34

Aangeboden door: nos.nl