Sissen, naroepen of zelfs in het nauw drijven of achtervolgen: het zijn voorbeelden van seksuele straatintimidatie waar veel Rotterdamse vrouwen nog steeds mee te maken hebben. 47 procent van hen om precies te zijn, zo blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. En dat is opvallend, want vier jaar geleden was dit percentage precies hetzelfde. Daarna kwam er nieuw beleid, maar dat lijkt dus niets te hebben uitgehaald.

Met een campagne, een speciale app voor meldingen en intensieve trainingen voor handhavers wilde de gemeente het probleem in de stad aanpakken. “We zien dat het in frequentie wel iets is afgenomen. Maar dat het aantal vrouwen dat het afgelopen jaar met straatintimidatie te maken heeft gehad gelijk is gebleven, geeft aan hoe groot het probleem is”, zegt een van de onderzoekers Tamar Fischer.

Invloed van #MeToo

Voor de onderzoekers zijn de uitkomsten geen verrassing. “We weten dat er echt een lange adem nodig is omdat er een cultuurverandering moet plaatsvinden in de samenleving”, zegt Fischer.

Die verandering is volgens haar de afgelopen jaren al deels in gang gezet, mede door de wereldwijde MeToo-beweging. Fischer: “Mannen zien nu ook wel meer hoeveel last vrouwen ervan kunnen hebben. Maar dat geldt niet voor iedereen. Er zijn nog steeds mannen die het probleem niet zien en dus hun gedrag niet veranderen”.

Veel veranderd in bewustwording

Volgens het onderzoek is er in de afgelopen jaren wel veel veranderd in de bewustwording rond seksuele straatintimidatie. De maatschappij keurt het af en ook wordt een positieve verandering gezien in de houding van professionals in de handhaving en bij beveiligers, als het om straatintimidatie gaat.

Die bewustwording doet vrouwen goed, stelt Fischer: “We horen wel dat vrouwen blij zijn met de aandacht voor dit probleem en dat ze zich erkend voelen. Dat ze zien dat het niet alleen hun probleem is, maar een probleem van de samenleving. Dus er is veel veranderd, maar dat heeft niet direct invloed op de cijfers.” Volgens de onderzoeker is er waarschijnlijk wel 10 jaar nodig voor een echte cultuurverandering.

2021-04-20 17:16:44

Aangeboden door: nos.nl