Niet alleen werkende, maar alle ouders moeten kinderopvangtoeslag kunnen krijgen. Dat is één van de voorstellen in een nieuw rapport van de Sociaal Economische Raad (SER) over de hervorming van de kinderopvang in Nederland.

Door de hervormingen die de SER voorstelt moet het voor alle ouders financieel haalbaar worden om hun kinderen minstens twee dagen per week naar de kinderopvang te brengen. Voor veel ouders is het nu te duur, terwijl kinderopvang een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen kan spelen, constateert de SER.

Ouders zonder werk zijn vaker laagopgeleid en hun kinderen lopen een groter risico op een leerachterstand. Een toegankelijke kinderopvang voor iedereen zorgt voor gelijkere kansen voor alle kinderen, zegt de SER.

In eerste instantie moet het minimum van twee dagen per week opvang gelden voor kinderen tot 4 jaar, op termijn ook voor kinderen tot 13, schrijft de SER in het rapport Een kansrijke start voor alle kinderen. Het advies is gericht aan de formerende partijen en informateur Mariëtte Hamer. Hamer is tegelijkertijd ook zelf voorzitter van de SER en maakt onderdeel uit van de werkgroep die het rapport opstelde.

Vertrouwen bij ouders

De voorgestelde hervormingen moeten er ook voor zorgen dat de arbeidsparticipatie omhoog gaat. Volgens de SER loont het nu niet altijd om meer te gaan werken, omdat er bij een stijgend inkomen gekort wordt op de kinderopvangtoeslag. De SER hoopt dat een nieuwe coalitie het rapport ter harte neemt: “De urgentie om in de komende kabinetsperiode stappen te zetten is hoog. De Kinderopvangtoeslagaffaire heeft gezorgd voor veel leed en een forse deuk in het vertrouwen bij ouders.”

Andere voorstellen zijn het vereenvoudigen van het toeslagensysteem en het vaststellen van een maximumuurprijs voor kinderopvang. Dat moet het voor ouders minder ingewikkeld maken. 80 procent van de ouders krijgt op dit moment te maken met correcties op de uitbetaalde kinderopvangtoeslag.

D66 en GroenLinks willen dat de kinderopvang voor alle ouders gratis wordt. Dat zou de schatkist jaarlijks 5,5 miljard euro kosten. Volgens het Centraal Planbureau heeft gratis kinderopvang maar beperkt effect op de werkgelegenheid, omdat ouders zonder baan er niet door gestimuleerd worden om te gaan werken.

2021-06-10 05:58:42

Aangeboden door: nos.nl