Minister Slob van Onderwijs heeft zijn plannen uitgewerkt om de overgang van basisscholieren naar de middelbare school beter te laten verlopen.

Volgens het wetsvoorstel moeten alle leerlingen zich in de toekomst gelijktijdig op 1 april aanmelden op een middelbare school. Op die manier maakt iedereen evenveel kans op een plek op een school, redeneert de minister. Ook wordt de naam van de eindtoets veranderd in “doorstroomtoets”. Die toets wordt vlak na het schooladvies gehouden, zodat ouders hun kinderen bij een tegenvallend advies niet naar allerlei extra toetstrainingen kunnen sturen.

De minister vindt die extra trainingen een slechte ontwikkeling. “Ik wil af van de harde beoordelingsmomenten voor kinderen. Ik zie dat sommige ouders hun kinderen naar toetstraining sturen en dat de spanning voor kinderen oploopt. Daarom wil ik de druk op de toets in groep 8 verder verkleinen.”

Internetconsultatie

Slob had in de zomer al aangekondigd dat hij de eindtoets van groep 8 wilde vervroegen en heeft het wetsvoorstel nu naar de zogenoemde internetconsultatie gestuurd. Daar kunnen instanties en betrokken burgers reageren op de plannen.

Na de internetconsultatie moeten de Tweede en Eerste Kamer nog instemmen met de wet. Op zijn vroegst kunnen de nieuwe regels in schooljaar 2022-2023 ingaan.

2020-02-22 07:36:22

Aangeboden door: nos.nl