Daar komt bij dat de verblijfsduur in de jeugdgevangenis toeneemt, blijkt uit cijfers die de NOS bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) opvroeg. Waar deze jongeren in 2018 gemiddeld nog 50 dagen in de gevangenis doorbrachten, waren dat in 2020 gemiddeld 86 dagen.

Dit, in combinatie met de grote instroom van jongeren, leidt tot toenemende zorgen bij de Inspectie Justitie en Veiligheid. “Het zorgt voor een enorme plaatsingsdruk op de capaciteit van de jeugdinstellingen”, stelt de toezichthouder. “Hierdoor zien we problemen wanneer er piekbelasting is, bijvoorbeeld als er op een dag een groep jongeren geplaatst moet worden.”

Volgens de inspectie lopen de instellingen op zulke momenten tegen de grens van hun capaciteit aan. “Als gevolg hiervan kunnen jongeren niet doorstromen naar de specialistische afdelingen of naar langverblijf-afdelingen. Jongeren komen hierdoor niet op de best passende plek terecht, met gevolgen voor de interne veiligheid en die van het personeel.”

Sterke overbezetting

Volgens de inspectie ligt de gemiddelde bezettingsgraad van jeugdinstellingen met 90 procent structureel te hoog. Ook zijn er momenten van piekbezetting, die ertoe kunnen leiden dat er bij afdelingen sprake is van een overbezetting tot ruim 150 procent. Eind 2019 leidde overbezetting zelfs tot tijdelijke plaatsing van jongeren in PI Ter Peel, terwijl het personeel van die volwassenengevangenis daar onvoldoende op was voorbereid.

2021-06-12 08:00:02

Aangeboden door: nos.nl