Albert Heijn staat op het punt een grote reorganisatie door te voeren. 7600 leidinggevenden in de supermarkt krijgen vanaf 26 april een nieuwe functie. Niemand gaat er qua loon op achteruit, zegt de supermarktketen. Wel zal een deel van de leidinggevenden zijn loon minder snel zien stijgen bij een toekomstige cao-loonsverhoging.

‘Geen kostenreductie’

Albert Heijn wil extra aandacht voor versproducten, het zelfscanplein en voor de operationele kant van de winkel (bevoorrading en schoonmaak). Daarom komen er voortaan drie managers per supermarkt met elk een eigen aandachtsgebied in plaats van een of twee assistent supermarktmanagers die alles moeten doen. Teamleiders heten voortaan shiftleider. Er zijn nu zo’n 600 assistent supermarktmanagers en ongeveer 7000 teamleiders.

“Iedereen wordt herplaatst”, zegt Sonja Boelhouwer, directeur winkels bij Albert Heijn. Alle assistent-supermarktmanagers heten voortaan manager. Dat geldt ook voor 1100 teamleiders die een promotie maken. De overige teamleiders krijgen de functie shiftleider.

“Het is geen kostenreductie”, zegt Boelhouwer. “In totaal komen er meer leidinggevenden in de winkels.” In het eerste jaar houdt iedereen hetzelfde salaris. Daarna komt een deel van de huidige assistent-supermarktmanagers en teamleiders in een lagere schaal terecht. “Als er dan een verschil is met het huidige salaris krijgen zij een persoonlijke toeslag zodat ze er niet op achteruit gaan.”

Cao-verhoging

“Ze gaan er niet op achteruit”, erkent FNV-bestuurder Michiel Al. “Maar een deel gaat er wel minder op vooruit.” Toekomstige loonsverhogingen als gevolg van een nieuwe cao worden namelijk verrekend met de persoonlijke toeslag. Hierdoor kan twee derde van de loonsverhoging vervallen.

Albert Heijn bevestigt de voorgenomen verrekeningen. “Maar voor ruim de helft van de 7600 medewerkers is geen compensatie via een persoonlijk toeslag nodig.” Zij zouden dus wel volledig profiteren van toekomstige loonsverhogingen.

De Ondernemingsraad (OR) van Albert Heijn staat achter de veranderingen. “Wij hebben samen met de directie ons uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat er veel meer doorgroeiperspectief is voor onze medewerkers”, meldt de OR. “De verandering is niet makkelijk. Maar dat betekent absoluut niet dar collega’s hun baan kwijtraken of er in financiële waardering op achteruit gaan.”

2021-04-16 19:50:44

Aangeboden door: nos.nl