De ontbrekende stukken over de mislukte verkenning gaan morgen naar de Kamer, mits de fractievoorzitters ze na inzien hebben goedgekeurd. Dat schrijven de nieuwe verkenners Koolmees en Van Ark aan de Kamer.

Het gaat dan om foto’s die gemaakt zijn van handgeschreven aantekeningen. Alle fractievoorzitters kunnen de stukken over hun vertrouwelijke gesprekken inzien en al dan niet goedkeuren. Dat kan morgen tussen 09.00 en 10.00 uur. Verder zullen ook andere ambtelijke stukken meegestuurd worden als analyses van verkiezingsprogramma’s en andere documenten.

Een ruime Kamermeerderheid had er eerder vandaag op aangedrongen dat alle stukken over de mislukte verkenning openbaar zouden worden.

Functie elders

Vorige week was op een foto de aantekening “positie Omtzigt, functie elders” leesbaar. Vooral die laatste passage leidde tot veel commotie en de verkenners legden hun functie neer. Vandaag stond het debat over de herkomst van de opmerking over Omtzigt gepland. Dat debat is nu breder getrokken met ook de verslagen van gesprekken die in vertrouwen zijn gevoerd.

VVD-fractievoorzitter Rutte waarschuwde voor de gevolgen van het openbaar maken. Er kunnen persoonlijke opmerkingen in staan over andere Kamerleden en dat kan de onderlinge verhoudingen op scherp zetten, was zijn waarschuwing.

Hij deed het voorstel om alleen zijn eigen gespreksverslag openbaar te laten maken en zei te hopen dat iedereen erin slaagt “de emoties in goede banen te leiden.” Rutte vreest dat de vorming van een kabinet nog moeilijker wordt als de onderlinge verhoudingen door de openbaargemaakte stukken verslechteren.

De andere partijen waren het niet eens met het voorstel, vandaar dat nu alsnog meer stukken openbaar worden gemaakt. Morgen staat het vervolg van het debat gepland, vooralsnog om 11.15 uur.

Kijk hier de video’s terug van hoe het vandaag in de Kamer ging:

2021-03-31 23:10:17

Aangeboden door: nos.nl