Dat het bewustzijn eerder veel meer aanwezig was, is duidelijk zichtbaar in de vergelijking tussen Koningsdag vorig jaar en die van dit jaar. Vorig jaar verliep de feestdag zeer rustig. Maar dat was dinsdag, na een jaar pandemie, wel anders. We zitten in een “nieuwe fase van de crisis”, zegt Dückers. Waar er in de eerste fase een “enorme gemeenschapskracht” is om samen door de crisis te komen, is dat in de tweede en derde fase van de crisis anders.

In de tweede, de zogeheten desillusiefase, zijn mensen “vermoeid, en er klaar mee”. “Daarbij verliezen ze het vertrouwen in de overheid en in elkaar”, illustreert Dückers. “Die fase was zichtbaar tijdens deze lange winter.”

Inmiddels is het lente, zowel buiten als in de crisis, zegt Dückers. “We laten de desillusie achter ons en bevinden ons in een reïntegratiefase, waar het licht aan het einde van de tunnel zichtbaar is.”

“Als mensen zelf het idee hebben dat het beter gaat, en als je eigen waarneming niet meer past bij het beeld van code zwart, dan is het moeilijk om zo’n gevaar serieus te nemen.”

Dit jaar moest er ingegrepen worden in Amsterdamse Vondelpark, terwijl het er in 2020 zo bij lag:

2021-04-29 08:12:53

Aangeboden door: nos.nl