Verontschuldigingen, goede voornemens en reflectie waren er te over in het debat over de ministerraadnotulen. Het optreden van het demissionaire kabinet lijkt een eerste streep te zetten onder het wantrouwen dat er de afgelopen tijd in Den Haag heerste. Daarmee lijkt een hindernis genomen te zijn richting een nieuwe formatieronde.

Demissionair premier Rutte zei een paar keer met nadruk dat hij “niet trots” was op zijn woorden over kritische Kamerleden tijdens de kinderopvangtoeslagenaffaire. “Het is ongepast van mezelf om te beamen dat Kamerleden van de coalitie constructiever moeten zijn dan de oppositie”, concludeerde hij.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken beloofde vervolgens de informatievoorziening aan de Tweede Kamer te verbeteren. Minister Koolmees van Sociale Zaken wilde Kamerleden niet tegenwerken, benadrukte hij. “Ik wilde alleen stoom afblazen. Dat ziet er niet mooi uit.”

CDA-minister Hoekstra zei dat hij Kamerlid Omtzigt helemaal de mond niet had willen snoeren met zijn poging tot het “sensibiliseren” van zijn partijgenoot. Hoekstra wilde Omtzigt, de meest kritische vragensteller in de kinderopvangtoeslagenaffaire, alleen maar attenderen op de uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst, zei hij. “We hebben niet gezegd: Pieter, nou eens rustig aan.” En minister Kaag had alleen maar goede bedoelingen met haar opmerking in de notulen over “kaders” voor kritische Kamerleden. “Het ging om fatsoenlijk met elkaar omgaan, met waarden en normen.”

Fraudeur

Premier Rutte en de betrokken bewindspersonen gaven tijdens het ruim vijftien uur durende Kamerdebat uitleg over hun uitspraken in de geheime ministerraadnotulen uit 2019 over de toeslagenaffaire. Deze maakte het kabinet bij hoge uitzondering openbaar na berichtgeving van RTL Nieuws.

Uit die notulen kwam een duidelijk beeld uit naar voren; verschillende ministers van het kabinet-Rutte hebben zich stevig geërgerd aan kritische Kamerleden, vooral als het om parlementariërs uit de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaat.

Vakantie

De oppositiepartijen PVV, SP en Denk spraken hier tijdens het debat schande van. Volgens hen was het bewijs geleverd dat het kabinet-Rutte bewust informatie had achtergehouden – iets dat in december bovendien bleek al bleek uit onderzoek van de commissie-Van Dam. Dit wordt in politiek Den Haag gezien als doodzonde.

De Tweede Kamer kwam dan ook van vakantie terug om over deze notulen te debatteren. Een in potlood getekend debat over de voortgang van de formatie werd van de agenda gehaald. Informateur Tjeenk Willink moest wachten nog met de presentatie van zijn eindverslag.

2021-04-30 03:20:55

Aangeboden door: nos.nl