Informateur Tjeenk Willink is begonnen aan zijn gesprekken met fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. De minister van Staat werd dinsdag door de Kamer aangewezen als informateur. Hij moet binnen drie weken onderzoeken of er een manier is om uit de impasse te komen.

De formatie kwam twee geleden stil te liggen na de rel over de foto van het dossier van verkenner Ollongren. Daarop was onder meer de zinsnede te zien “positie Omtzigt, functie elders”. Naar aanleiding van de commotie daarover legden Ollongren en haar mede-verkenner Jorritsma hun functie neer. Voor hen in de plaats kwamen de ministers Koolmees en Van Ark, maar die stopten op hun beurt na het Kamerdebat van vorige week donderdag.

Moties tegen Rutte

Kort voor dat debat bleek dat de passage over Omtzigt er stond naar aanleiding van een opmerking van VVD-leider Rutte. Die zei in het debat zich niet te kunnen herinneren dat hij het over een andere positie voor het CDA-Kamerlid had gehad. Een motie van wantrouwen tegen premier Rutte werd daarop ternauwernood verworpen.

Maar een motie waarin het gedrag van fractieleider Rutte wordt afgekeurd, werd aangenomen, met alleen de stemmen van de VVD tegen.

Eerst inventariseren

Tjeenk Willink moet nu gaan bekijken of er “voldoende vertrouwen tussen partijen bestaat of weer kan ontstaan”. Hij zei gisteren dat hij zich nog niet gaat bezighouden met de vraag welke partijen met elkaar willen regeren. Hij wil eerst inventariseren wat het onderlinge vertrouwen in de weg staat. De informateur kondigde al wel aan dat de partijen moeten afzien van een dichtgetimmerd regeerakkoord.

Tjeenk Willink praat eerst met Bij1-leider Simons. Voor ze naar binnenging, zei ze dat er een nieuwe bestuurscultuur moet komen. “Ik zou beginnen met een grote schoonmaak. Dat betekent ook dat afscheid moet worden genomen van een aantal mensen die symbool zijn geworden voor de cultuur zoals die we nu kennen.”

Tjeenk Willink ontvangt na Simons de voorzitters van de overige fracties, in volgorde van klein naar groot. De gesprekken zijn vandaag en morgen. Rutte is morgenmiddag als laatste aan de beurt.

2021-04-08 09:20:59

Aangeboden door: nos.nl