Het moet bij de formatie van een nieuw kabinet gaan over “het dichten van de economische en sociaal-maatschappelijke kloven die er voor corona al waren en door de pandemie enorm gegroeid zijn”. Dat zei Bij1-leider Simons vanmorgen na haar bezoek aan informateur Tjeenk Willink. Hij ontvangt deze week opnieuw de fractievoorzitters van alle partijen in de Tweede Kamer.

Gisteren liet Tjeenk Willink weten dat de fractievoorzitters het wat hem betreft eens moeten worden over vier of vijf grote onderwerpen die met voorrang moeten worden aangepakt. Het herstelbeleid na de coronacrisis hoort daar in elk geval bij. Hij herhaalde nog eens dat hij een coalitieakkoord op hoofdlijnen wil en geen dichtgetimmerd boekwerk.

Wat Simons betreft is discriminatie ook een van de grote onderwerpen. Door discriminatie ontstaat volgens haar een steeds grotere kloof tussen groepen in de maatschappij. Ze zei dat ze, net als de vorige keer, een heel fijn gesprek met de informateur heeft gehad. Maar ze heeft niet de illusie heeft dat Bij1, met één zetel in de Tweede Kamer, een rol zal spelen in de formatie.

‘Positief over aanpak’

Het is de tweede keer dat Tjeenk Willink de zeventien fractievoorzitters spreekt. Hij begint net als twee weken geleden met de vertegenwoordigers van de kleine partijen, onder wie BBB-leider Van der Plas. Zij zei dat ze positief tegenover zijn aanpak staat, maar wilde niet zeggen welke thema’s zij op tafel legt. “Ik vind het wel zo netjes om dat eerst tegen hem te zeggen.”

Het is de bedoeling dat Tjeenk Willink volgende week met zijn eindverslag komt, waarna er een debat volgt in de Tweede Kamer. Dat zou moeten gaan over de belangrijkste kwesties. Daarna moet bepaald worden hoe die problemen aangepakt moeten worden en welke partijen daarbij willen samenwerken.

2021-04-20 10:34:09

Aangeboden door: nos.nl