Het College voor de Rechten van de Mens is een zelfstandig bestuursorgaan dat toezicht houdt op naleving van de mensenrechten. Het college “belicht, beschermt en bevordert de mensenrechten in Nederland”, schrijft het op zijn website. Burgers kunnen misstanden melden en discriminatieklachten indienen. Ook geeft het college advies, bijvoorbeeld over wat burgers zelf kunnen doen.

Oordelen zijn niet bindend. In de meeste zaken waarin wordt geoordeeld nemen instanties wel maatregelen, zegt het college. Bijvoorbeeld door excuses aan te bieden, een schadevergoeding te betalen of door het geven van voorlichting die discriminatie moet voorkomen.

2021-04-21 07:50:44

Aangeboden door: nos.nl