De twee hoogste ambtenaren van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën wisten van een geheimgehouden memo over de toeslagenaffaire, maar ontkenden dit in hun verhoren onder ede voor de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK).

Uit een reconstructie van RTL Nieuws en Trouw blijkt dat de memo op 4 juni 2019 al ter sprake kwam tijdens crisisbesprekingen op het ministerie, waarbij beide ambtenaren aanwezig waren. In dit memo, dat dateert van 2017, werd al geconcludeerd dat het stopzetten van toeslagen onrechtmatig was en dat een groep van 300 ouders zou moeten worden gecompenseerd.

De memo is opgesteld door de destijds hoogste juriste bij de afdeling Toeslagen, maar compensatie voor gedupeerde ouders kwam er niet; de memo verdween in een la. In oktober 2020 kwam het stuk bij toeval aan het licht, na vragen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

Geen herinnering

De voormalige baas van de Belastingdienst Jaap Uijlenbroek beweerde in zijn verhoor voor de ondervragingscommissie dat hij de memo “op geen enkele manier” kende, en dat hij pas kennis nam van de inhoud door publiciteit in het najaar van 2020. De toenmalige hoogste ambtenaar van het ministerie van Financiën Manon Leijten zei tegen de ondervragingscommissie dat zij zich niet kon herinneren de memo te hebben gelezen.

Uijlenbroek laat aan RTL Nieuws en Trouw weten dat hij tijdens zijn verhoor heeft geantwoord “vanuit mijn herinneringen zoals ik die heb”. “Ik blijf bij de verklaring zoals afgelegd tijdens de hoorzitting.” Voormalig secretaris-generaal Leijten gaat niet in op vragen, maar verwijst naar het ministerie van Financiën.

2021-06-11 03:12:37

Aangeboden door: nos.nl