Het aantal kinderen dat wereldwijd kinderarbeid verricht is voor het eerst in twintig jaar gestegen. Dat melden VN-kinderrechtenorganisatie Unicef en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Naar schatting ging het begin 2020 om 160 miljoen kinderen, wat neerkomt op ongeveer een op de tien kinderen.

Iedere vier jaar verschijnt dit rapport en in de afgelopen vier jaar is het aantal kinderen in de kinderarbeid met 8,4 miljoen gestegen. De stijging is volledig te wijten aan de groei in landen ten zuiden van de Sahara in Afrika. In die regio kwamen 16,6 miljoen meer kinderen terecht in de kinderarbeid. Van de kinderen die kinderarbeid verrichten, woont nu meer dan de helft in sub-Sahara Afrika.

Bijna de helft van de kinderen verricht ook nog eens onveilig werk, bijvoorbeeld ondergronds of met gevaarlijke machines. Zulk werk brengt hun gezondheid en ontwikkeling direct in gevaar.

Vicieuze cirkel

De twee organisaties schrijven dat kinderarbeid leidt tot een vicieuze cirkel van armoede en kinderarbeid. “Kinderen die kinderarbeid verrichten, riskeren lichamelijke en geestelijke schade. Kinderarbeid brengt het onderwijs van kinderen in gevaar en beperkt hun rechten en toekomstmogelijkheden.”

Meer dan de helft van de kinderen die kinderarbeid verrichten is tussen de 5 en 11 jaar oud. Het gaat in totaal om meer jongens (97 miljoen) dan meisjes (63 miljoen). Bijna een derde gaat helemaal niet naar school.

De hoeveelheid kinderarbeid daalde sinds het rapport voor het eerst verscheen in 2000. Toen verrichten 86 miljoen meer kinderen dan nu kinderarbeid. Maar de afname vlakte steeds verder af en nu is er dus zelfs sprake van een stijging. De situatie zou nog verder kunnen verslechteren, want de laatste cijfers zijn van begin 2020, toen de coronacrisis nog niet was gestart.

Einde kinderarbeid in 2025 onhaalbaar

Unicef en ILO verwachten dat eind 2022 nog eens 9 miljoen extra kinderen kinderarbeid zullen verrichten. Die toename wordt veroorzaakt door de coronacrisis. Daarom is er nog meer urgentie nodig om maatregelen te nemen, stellen de organisaties. Zo noemen ze een universele kinderbijslag en investeringen in kwaliteitsonderwijs, kinderbeschermingssystemen, openbare diensten en landbouwontwikkeling. Kinderarbeid komt drie keer vaker voor op het platteland dan in de stad.

De VN heeft als doel gesteld dat kinderarbeid in 2025 niet meer voorkomt, maar dat lijkt met deze laatste cijfers onhaalbaar.

2021-06-10 02:01:49

Aangeboden door: nos.nl